Strona Szkoły w Kazimierzu  Biskupim
Strona Główna | Artykuły | Linki | Kategorie Newsów | Archiwum |
O szkole
TROCHĘ HISTORII
PATRON
SZTANDAR SZKOŁY
DOKUMENTY SZKOLNE
KALENDARZ IMPREZ
EWALUACJA
KADRA SZKOŁY
KONTAKT
KLASY
OGŁOSZENIA
BIP
Aktualności szkolne 2015/2016
Wrzesień 2015
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
Osiągnięcia uczniów w nauce
Kącik sportowy
Konkursy szkolne
Konkursy 2009/2010
KONKURSY 2010/2011
KONKURSY 2011/2012
KONKURSY 2012/2013
KONKURSY 2013/2014
KONKURSY 2014/2015
KONKURSY 2015/2016
POEZJA
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Aktualności SU
Praca SU-2009/2010
Praca SU-2010/2011
Praca SU-2011/2012
Praca SU-2012/2013
Praca SU-2013/2014
Praca SU-2014/2015
ŚWIETLICA SZKOLNA
Nasza działalność
Aktualności świetlicowe - 2007/2008
Aktualności świetlicowe - 2008/2009
Aktualności świetlicowe - 2009/2010
Aktualności świetlicowe-2010/2011
Aktualności świetlicowe-2011/2012
Aktualności świetlicowe-2012/2013
Aktualności świetlicowe-2013/2014
Aktualności świetlicowe-2014/2015
Aktualności świetlicowe-2015/2016
KĄCIK dla RODZICÓW
ZEBRANIA
INFORMACJE
REFERATY
PEDAGOG SZKOLNY
Godziny pracy
BIBLIOTEKA
ICIM w czytelni szkolnej
Wyniki czytelnictwa
Konkursy w bibliotece
GAGATKI SZKOLNE
O nas
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Koło języka niemieckiego
Koło taneczne
Unia
PRACE UCZNIÓW
Wystawa prac 2013
Roboty z tworzyw sztucznych
Gazetki
Elektryczność
Ostatnie Artykuły
Rozpoczęcie roku szk...
Zakończenie roku szk...
Aktualności świetlic...
KONKURSY 2015/2016
Aktualności szkolne ...
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Galeria
Linki
Kategorie Newsów
Kontakt
Szukaj
  Witamy
Witaj na stronie Szkoły Podstawowej w Kazimierzu Biskupim. Mamy nadzieję, że dzięki niej zarówno rodzice uczniów, jak i uczniowie będą mogli bardziej zaangażować się w życiu szkoły. Adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II ul. Węglewska 12, 62-530 Kazimierz Biskupi Tel. 063-2411-261 e-mail: spkazimierzbiskupi@interia.pl
Imieniny
trwa inicjalizacja, prosze czekac...dodatki na stroneGRY mario
» Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/16
Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/16 - godz. 8.30 (msza), 9.00 (część oficjalna)


"WIEDZĘ MOŻEMY ZDOBYWAĆ OD INNYCH, ALE MĄDROŚCI MUSIMY NAUCZYĆ SIĘ SAMI"

Adam Mickiewicz

PAMIĘTAJMY O TYCH ZASADACH
Zasady savoir vivre'u w mojej szkole

1.Moje zachowanie wiele mówi o mojej kulturze.
2. W stosunku do innych zachowuję się tak, jakbym chciała (chciał), aby ktoś zachowywał się w stosunku do mnie.
3. Czuwam nad bezpieczeństwem swoim i innych.
4. Witam się z nauczycielami i pracownikami szkoły oraz ze swoimi koleżankami i kolegami.
5. Okrycie wierzchnie zostawiam w szatni.
6. Chodzę prawą stroną na terenie szkoły:po korytarzach, po klatkach schodowych.
7. Po pierwszym dzwonku ustawiamy się w dwurzędzie przy ścianie pod klasą.
8. Do klasopracowni pierwszy wchodzi nauczyciel.
9. Jeżeli spóźnię się na lekcję, witam się, przepraszam i wyjaśniam powód spóźnienia.
10. Przestrzegam regulaminu pomieszczeń (klasopracowni, sali gimnastycznej, biblioteki, świetlicy, stołówki).
11. Nie biegam po terenie budynku szkoły.
12. Nie hałasuję.
13. Nie śmiecę.
14. Szanuję mienie szkolne, to również moje mienie.
15.Jeśli kogoś potrącę, podaję mu rękę i przepraszam.
16. Zwracając się do osób dorosłych oraz koleżanek i kolegów używam zwrotów grzecznościowych:dzień dobry (cześć do koleżanek i kolegów), przepraszam, do widzenia.
17. Problemy zdrowotne zgłaszam natychmiast nauczycielowi.
18. Wchodząc do pokoju nauczycielskiego pukam i czekam.
19. Nie używam telefonu komórkowego na lekcji, mam go wyłączonego.
20. W drodze do szkoły i ze szkoły nie zapominam o dobrych manierach.
21. Na przystankach autobusowych i w autobusach zachowuję odpowiedzialnie.
22. Podczas wycieczek i wyjść poza szkołę również obowiązują mnie zasady savoir vivre.
23. Stosuję zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do osób obcych.
24. Nie dotykam bezpańskich zwierząt.
» Obowiązek zgłoszenia dziecka do szkoły do klasy I i klasy „0”
Kazimierz Biskupi 2015-03-02

RODZICE

Na podstawie art.14. b. 1 ustawy o systemie oświaty ( DZ.U.nr 256 z 2004. Poz. 2572 z późniejszymi zmianami) rodzice, prawni opiekunowie dzieci mają dopełnić obowiązku zgłoszenia dziecka do szkoły do klasy I i klasy „0”
1. Zapisy dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim odbywają się od 02 marca do 31 marca 2015 roku w sekretariacie szkoły.
W roku szkolnym 2015/2016 do klas pierwszych są przyjmowane dzieci
z rocznika 2008 i 2009r.
2. Zapisy dzieci do klas „0” ( rocznik 2010) są obowiązkowe ( niezależnie od spełniania obowiązku rocznego przygotowania w przedszkolu czy w szkole), zapisu należy dokonać w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim od 02 marca do 31 marca 2015 roku w sekretariacie szkoły.
Zapisy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 14.30
3. Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/ opiekun prawny w sekretariacie szkoły

ZAKRES DANYCH KONIECZNYCH DO ZAPISU DZIECKA ( odpis skrócony aktu urodzenia dziecka ) :
- imiona i nazwisko dziecka
- data i miejsce urodzenia, PESEL dziecka
- adres zameldowania na stałe, adres zameldowania tymczasowego i adres zamieszkania - jeśli jest inny niż adres zameldowania
- imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych dziecka

» Porcja Pozytywnej Energii
Program edukacji dla szkół.

Więcej informacji na stronie internetowej.

LINK DO STRONY
» Filmiki o Janie Pawle II
FILMIK o JANIE PAWLE II
Film - Karol - Człowiek, który został papieżem
Film - Karol - Papież, który pozostał człowiekiem
Film - Karol I
Film - Karol II
Film - Karol III
Film - Karol IV


» PRAWA i OBOWIĄZKI UCZNIA
W szkole uczeń ma prawo do:

a/ właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej,
b/ opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz poszanowania jego godności,
c/ korzystania z pomocy stypendialnej i innej, zgodnie z odrębnymi
przepisami,
d/ swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
e/ rozwijania zainteresowań i talentów,
f/ sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce i zachowaniu określonych przepisami ujętymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
g/ pomocy w przypadku trudności w nauce, korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego
h/ korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki oraz zajęć pozalekcyjnych, korzystania z toalety podczas zajęć lekcyjnych przy czym dopuszcza się nieobecność nie dłuższą niż 5 minut, po upływie tego czasu nauczyciel odnotowuje nieobecność ucznia w dzienniku lekcyjnym,
i/ wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie szkoły,


Uczeń ma obowiązek;

a/ systematycznego uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich oraz aktywnego udziału w zajęciach, a także niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie,
b/ ponoszenia odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój,
c/ dbania o wspólne dobro, ład, porządek i bezpieczeństwo innych uczniów w szkole,
d/ przedstawiania w terminie 7dni, pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności,
e/ dbania o schludny wygląd, noszenia jednolitego stroju ( tj. biała koszula/bluzka, ciemne spodnie/spódnica)
f/ przestrzegania zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych oraz przynoszenia do szkoły noży i innych niebezpiecznych dla życia przedmiotów,
g/ właściwego zwracania się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych

» Ważne rady dla pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.
RADY DLA PIESZYCH
Pamiętaj, że pod żadnym pozorem niedozwolone jest chodzenie bez celu po jezdni, rzucanie kamieniami lub śnieżkami w pojazdy, jazda na sankach, na rolkach i deskorolkach, gra w piłkę na ulicy itp.
Nie przestrzegając powyższych zakazów możesz doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji, niewinna zabawa może się przerodzić w katastrofę drogową.
Nie wchodź na jezdnię w innym miejscu niż przejście dla pieszych. Przed wejściem obejrzyj się raz w lewo, drugi raz w prawo i trzeci raz w lewo. Jeżeli nic nie nadjeżdża, możesz bezpiecznie przejść przez jezdnię.
Jeżeli na drodze, którą chcesz przekroczyć, nie ma wyznaczonego przejścia dla pieszych, musisz zachować szczególną ostrożność.
Nie przechodź przez jezdnię w miejscu, w którym jest ona oddzielona od chodnika np. poprzez łańcuchy - możesz źle oszacować odległość, zaplątać się, przewrócić i wpaść pod koła nadjeżdżającego pojazdu.
Pamiętaj o tym, żeby nie przebiegać przez jezdnię, nawet gdy biegniesz po piłkę, która wyleciała na ulicę. Kierujący nadjeżdżającym pojazdem na pewno będzie zaskoczony takim zachowaniem, a wiadomo, że rozpędzony pojazd nie zatrzyma się w miejscu.
Przechodząc przez jezdnię zachowaj ostrożność. Oczywiście, że kierujący samochodem powinien zwolnić przed przejściem dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej, a na czerwonym świetle umieszczonym przed przejściem z sygnalizacją musi się nawet zatrzymać, ale jeżeli tego nie zrobi?
Może tak się zdarzyć również bez jego winy - lokalne oblodzenie czy kałuża rozlanego oleju mogą skutecznie opóźnić zatrzymanie pojazdu. Szczególnie uważaj zimą i gdy pada deszcz. Drogi stają się śliskie i wydłuża się droga hamowania.
nigdy nie wchodź na jezdnię zza przeszkody (autobus, przystanek, budynek) uniemożliwiającej wcześniejszą obserwację drogi - pamiętaj, że również kierowca jadącego samochodu musi odpowiednio wcześniej zobaczyć pieszego
nigdy nie przechodź w miejscu, z którego nie widać wystarczającego odcinka drogi po obu stronach. Takie miejsca to przede wszystkim zakręty i wzniesienia.

RADY DLA ROWERZYSTÓW I MOTOROWERZYSTÓW
-Kierujący skuterem, podobnie jak rowerzysta, musi szczególnie dbać o swoje bezpieczeństwo. Kask ochronny, włączone światła mijania, sprawne hamulce, karta motorowerowa to niezbędne wyposażenie każdego motorowerzysty.
-Pamiętaj o tym, że nie można wyprzedzać na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim. Możesz nie zauważyć pieszego, który przechodzi przez jezdnię i go potrącić. Szczególnie niebezpieczne są jezdnie, które mają dwa lub więcej pasy ruchu.
-Nigdy nie jedź obok innego pojazdu np. kolegi na rowerze czy samochodu. Zawsze musisz być przygotowany na konieczność wykonania gwałtownego manewru po najechaniu na koleinę, kamień czy inna przeszkodę - nagła zmiana toru ruchu podczas jazdy równolegle do innego pojazdu może się skończyć kolizją. Nie masz również możliwości swobodnego manewrowania, bo po Twojej prawej lub lewej stronie jedzie inny pojazd. Poza tym, razem zajmujecie dużo miejsca i utrudniacie ruch innym pojazdom.
-Nie wolno czepiać się innych pojazdów
-Zawsze trzymaj ręce na kierownicy - ułatwi Ci to wykonanie manewru w każdej niespodziewanej sytuacji np. gdy pies wybiegnie na ulicę i trzeba go będzie ominąć lub gdy nagle zauważysz dziurę w jezdni i będziesz musiał przez nią bezpiecznie przejechać panując nad pojazdem.
-Nigdy nie jedź obok innego pojazdu np. kolegi na rowerze czy samochodu. Zawsze musisz być przygotowany na konieczność wykonania gwałtownego manewru po najechaniu na koleinę, kamień czy inna przeszkodę - nagła zmiana toru ruchu podczas jazdy równolegle do innego pojazdu może się skończyć kolizją

PAMIETAJCIE
-osoba w wieku do 15 lat, poruszająca się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązana ( pod groźbą mandatu karnego) używać elementów odblaskowych
-To, że Ty widzisz innych uczestników drogi wcale nie oznacza, że i oni widzą Ciebie. Szczególnie ważne jest to po zmierzchu, kiedy kierowcy oślepieni światłami pojazdów jadących z przeciwka mimo najlepszych chęci mogą nie dostrzec pieszego lub rowerzysty.
Możesz być lepiej widoczny: powinieneś używać elementów odblaskowych: światełek, nalepek lub elementów emitujących własne światło: latarek, migających światełek. Nie muszę chyba dodawać, że rowerzyści muszą włączyć obowiązkowe oświetlenie roweru.
Zawsze używaj elementów odblaskowych tak, aby kierujący samochodami mogli Cię w porę dostrzec.
-Ciało człowieka nie ma szans w zetknięciu z blachą samochodu. Dlatego największy nacisk kładzie się na zapobieganiu wypadkom. Znajomość zasad ruchu drogowego, ostrożność i czujność wyrażone we wspomnianej powyżej zasadzie ograniczonego zaufania są najlepszymi metodami uniknięcia nieprzyjemnych zdarzeń.
-nie egzekwuj za wszelką cenę przysługującego ci np. pierwszeństwa przejazdu, gdy postępowanie innego uczestnika ruchu wskazuje, że może ci nie ustąpić.
Pamiętaj - nieważne, że w razie wypadku policja stwierdzi winę innego uczestnika ruchu, skoro to ty trafisz do szpitala!

Pamiętaj - na miejscu wypadku najczęściej pierwszy pojawia się inny uczestnik ruchu drogowego, np. ty. Od twojej wiedzy i umiejętności często zależy życie innych ludzi!
-Zamiary sygnalizuj wyraźnie, na drodze zachowuj się tak, aby inni nie mieli wątpliwości co do twoich zamiarów.


Godło Polski
BIP
Image and video hosting by TinyPic BIP
Kalendarz
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY
TESTY i ODPOWIEDZI
STANDARDY EGZAMINACYJNE
Wyszukiwarka
trwa ladowanie... alergolog
Aktualności szkolne 2014/2015
Półkolonie 2014
Trzymaj formę
Wrzesień 2014
Październik 2014
Listopad 2014
Grudzień 2014
Styczeń 2015
Luty 2015
Marzec 2015
Kwiecień 2015
Maj 2015
Czerwiec 2015
Aktualności szkolne 2013/2014
Półkolonie 2013
Wrzesień 2013
Październik 2013
Listopad 2013
Grudzień 2013
Styczeń 2014
Luty 2014
Marzec 2014
Kwiecień 2014
Maj 2014
Czerwiec 2014
AKTUALNOŚCI SZKOLNE 2012/2013
Wrzesień 2012
Październik 2012
Listopad 2012
Grudzień 2012
Styczeń 2013
Luty 2013
Marzec 2013
Kwiecień 2013
Maj 2013
Czerwiec 2013
zegar
trwa inicjalizacja, prosze czekac...zaffiro krakówjazda próbna fiat
ARCHIWUM ...
ZAWODY SPORTOWE - ARCHIWUM
Aktualności szkolne 2011/2012
Aktualności szkolne 2010/2011
Aktualności szkolne 2009/2010
Aktualności szkolne 2008/2009
Aktualności szkolne 2007/2008
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 2013/2014
Dokumenty
Wydarzenia w kl. 0
Dla rodziców
KLASY
KLASY - ROCZNIK 2007/08
KLASY - ROCZNIK 2008/09
Dni do Wakacji!
Pogoda
licznik odwiedzin
trwa inicjalizacja, prosze czekac...darmowe próbki

374514 Unikalnych wizyt | Engine: PHP-Fusion v6.01.6 | Coffee Time Theme by Gry Online

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie